Леген ПП 12 литри ф-41см

  
Бојажолта, плава и црвена
Материјалполипропилен
Волумен12 литри
Димензииф-41см
 
ПроизводствоМакедонија