Закачалка ПП

  
  
Бојацрвена, плава и црна
Материјалполипропилен
  
 
ПроизводствоМакедонија