Мерилица ПП 1 литар

Бојаплава, розева, жолта, бела
Материјалполипропилен
  
  
  
сите мерилици се обележани со количини на ориз брашно шеќер и литар
ПроизводствоМакедонија